OceanFish

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului
„CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC OCEAN FISH SRL”
S.C. OCEAN FISH S.R.L., cu sediul în localitatea Afumați, str. DN 2, KM. 14, nr. 72, judeţ Ilfov, identificată prin CUI/CIF 10716873, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/450/2002, anunţă finalizarea derulării proiectul „CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. OCEAN FISH S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-429 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022....