OceanFish

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului
„CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC OCEAN FISH SRL”
S.C. OCEAN FISH S.R.L., cu sediul în  ILFOV, localitatea Afumaţi, str. DN 2, KM.14, nr. 72, identificată prin CUI/CIF 10716873, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/450/2002 anunţă începerea derulării proiectul CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC OCEAN FISH SRL, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-429.  înscris în cadrul schemei de finanţare - Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022...